cadastru,
carte funciara,
proiecte topografice
s.c. TOPOGEOMETER s.r.l. execută documentaţii cadastrale în cel mai scurt timp posibil, în cele mai bune condiţii tehnice şi de preţ.
Dispunem de echipamente- staţii totale electronice si staţii GPS- şi expertiza necesara realizării oricărui tip de lucrări cadastrale. Oferim informaţii gratuite şi consultanţă în vederea soluţionarii fiecarui caz în parte; trebuie doar să ne contactaţi şi va putem raspunde cu promptitudine.

s.c. TOPOGEOMETER s.r.l. este cunoscuta în special prin calitatea documentaţiilor executate, prin termenele scurte de executie si prin modul flexibil în care colaboreaza cu clienţii.
Vă oferim urmatoarele servicii de cadastru si topografie:
  • Realizăm lucrari de cadastru si intabulare pentru terenuri intravilane si extravilane;
  • Realizăm parcelări, dezmembrări şi/sau lotizări de terenuri intravilane si extravilane;
  • Realizăm comasări, alipiri de terenuri sau parcele;
  • Realizăm planuri topografice de situaţie atît in format digital cît şi analogic;
  • Efectuăm ridicari topografice în scopul executarii de proiecte ale diverselor investiţii (constructii, drumuri, amenajari);
  • Efectuam trasări de constructii, de cote si limite de proprietate;

  • Realizam documentaţii de cadastru pentru emiterea titlurilor de proprietate.